Pradžia

ES projektai

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

UAB INMEDICA ŠEIMOS KLINIKŲ KAUNO MIESTEVEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

 

Kauno mieste pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.

Projekto metu paslaugų teikimo infrastruktūra bus atnaujinama 3 klinikose: Šilainių klinikoje, Žaliakalnio klinikoje ir Sargėnų klinikoje. Bus atliekamas paprastasis dviejų klinikų patalpų remontas, taip pat įsigyjama odontologinė ir kita moderni medicininė įranga, kompiuteriai su standartine programine įranga bei baldai šeimos gydytojų ir odontologų kabinetams.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-11-30.

Projekto finansavimas:

Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos –204 127,68 Eur

Nuosavos (UAB InMedica) lėšos – 16 550,90 Eur


ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

UAB INMEDICA PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Trakų raj. savivaldybėje, UAB InMedica klinikoje Lentvaryje, adresu  Klevų al. 32,pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.

Bus pagerintos sąlygos odontologo ir šeimos gydytojų paslaugų kokybei užtikrinti - projekto metu bus įsigyta moderni medicininė įranga ir baldai.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-05-31.

Projekto finansavimas:

Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 21 778,20 Eur

Nuosavos lėšos – 1 765,80 Eur

 
 
 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

UAB INMEDICA KLINIKOS MARIJAMPOLĖJE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Marijampolės savivaldybėje, UAB InMedica klinikoje adresu  Gedimino g. 3-1,pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.

Projekto metu bus atliekamas patalpų remontas, įsigyta moderni odontologinė įranga, baldai šeimos gydytojų kabinetams, kompiuterinė įranga.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-08-31.

Projekto finansavimas:

Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 38 120,70 Eur

Nuosavos (UAB InMedica) lėšos – 3 090,87 Eur


 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

UAB INMEDICA ŠEIMOS KLINIKŲ TAURAGĖJE IR SKAUDVILĖJE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Tauragės raj. savivaldybėje pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.

Projekto metu paslaugų teikimo infrastruktūra bus atnaujinama klinikoje Tauragėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 28A ir Spaustuvės g. 4, taip pat klinikoje Skaudvilėje, adresu Liaudies a. 5.

Bus atliekamas patalpų remontas, įsigyta moderni odontologinė ir kita medicininė įranga, baldai šeimos gydytojų ir odontologų kabinetams, kompiuterinė įranga.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-07-31.

Projekto finansavimas:

Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 99 133,17 Eur

Nuosavos (UAB InMedica) lėšos – 8 037,83 Eur