Pradžia
En

UAB INMEDICA KLINIKOS MARIJAMPOLĖJE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

UAB INMEDICA KLINIKOS MARIJAMPOLĖJE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Marijampolės savivaldybėje, UAB InMedica klinikoje adresu  Gedimino g. 3-1,pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.

Projekto metu bus atliekamas patalpų remontas, įsigyta moderni odontologinė įranga, baldai šeimos gydytojų kabinetams, kompiuterinė įranga.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-08-31.

Projekto finansavimas:

Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 38 120,70 Eur

Nuosavos (UAB InMedica) lėšos – 3 090,87 Eur