Pradžia
En

UAB InMedica Lentvaryje pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

UAB INMEDICA PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Trakų raj. savivaldybėje, UAB InMedica klinikoje Lentvaryje, adresu  Klevų al. 32,pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.

Bus pagerintos sąlygos odontologo ir šeimos gydytojų paslaugų kokybei užtikrinti - projekto metu bus įsigyta moderni medicininė įranga ir baldai.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-05-31.

Projekto finansavimas:

Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 21 778,20 Eur

Nuosavos lėšos – 1 765,80 Eur