Pradžia
En Ru

UAB INMEDICA ŠEIMOS KLINIKŲ KAUNO MIESTE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

UAB INMEDICA ŠEIMOS KLINIKŲ KAUNO MIESTE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

 

Kauno mieste pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.

Projekto metu paslaugų teikimo infrastruktūra bus atnaujinama 3 klinikose: Šilainių klinikoje, Žaliakalnio klinikoje ir Sargėnų klinikoje. Bus atliekamas paprastasis dviejų klinikų patalpų remontas, taip pat įsigyjama odontologinė ir kita moderni medicininė įranga, kompiuteriai su standartine programine įranga bei baldai šeimos gydytojų ir odontologų kabinetams.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-11-30.

Projekto finansavimas:

Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos –204 127,68 Eur

Nuosavos (UAB InMedica) lėšos – 16 550,90 Eur