Pradžia
En

UAB INMEDICA ŠEIMOS KLINIKŲ TAURAGĖJE IR SKAUDVILĖJE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

UAB INMEDICA ŠEIMOS KLINIKŲ TAURAGĖJE IR SKAUDVILĖJE VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Tauragės raj. savivaldybėje pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims.

Projekto metu paslaugų teikimo infrastruktūra bus atnaujinama klinikoje Tauragėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 28A ir Spaustuvės g. 4, taip pat klinikoje Skaudvilėje, adresu Liaudies a. 5.

Bus atliekamas patalpų remontas, įsigyta moderni odontologinė ir kita medicininė įranga, baldai šeimos gydytojų ir odontologų kabinetams, kompiuterinė įranga.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019-07-31.

Projekto finansavimas:

Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos – 99 133,17 Eur

Nuosavos (UAB InMedica) lėšos – 8 037,83 Eur