Klinikoje teikiamos pirminio bei antinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Klinika sudariusi sutartis su Teritorinėmis Ligonių Kasomis, todėl visos pirminio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, klinikoje registruotiems bei draustiems pacientams, teikiamos nemokamai.

Galiojantys teisės aktai nustato, kad kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės sveikatos priežiūros įstaigą bei šeimos gydytoją. Prie įstaigos prisirašoma gyventojui pateikus nustatytos formos prašymą (Forma Nr. 025-025-1/a). Prašymas rašomas ir tuo atveju, jei toje pačioje įstaigoje norima pasirinkti kitą šeimos gydytoją (Forma Nr. 025-025-2/a).

Pacientas pirmiausia kreipiasi į šeimos gydytoją, kuris sprendžia, kokios pagalbos jam reikia. Šeimos gydytojas, rūpinasi prisirašiusių gyventojų sveikata – ne tik gydymu, bet ir sveikatos išsaugojimu bei gerinimu, ligų profilaktika. Šeimos gydytojas sprendžia kada jam reikia konsultuotis su specialistu.