Pradžia
lt
en
Pradžia
En

Imunoprofilaktikos tvarkos aprašas bei taisyklės

IMUNOPROFILAKTIKOS TVARKOS APRAŠAS BEI TAISYKLĖS

 

POLITIKA

Įstaiga siekia sumažinti prisirašiusiųjų pacientų ir tuo pačiu savivaldybės gyventojų sergamumą užkrečiamomis ligomis, vykdydama kūdikių, vaikų, paauglių ir suaugusiųjų imunoprofilaktiką teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Procedūros aprašymas
 1. Nemokamai skiepijama tik centralizuotai įsigytais imuniniais vaistiniais preparatais (1 priedas). Asmenims, savo lėšomis įsigijusiems kitokį, nei centralizuotai nupirktas imuninis vaistinis preparatas, šių preparatų įsigijimo išlaidos nekompensuojamos. Kitus imuninius vaistinius preparatus, kuriais skiepijimas yra mokamas, įstaiga įsigyja savo lėšomis.
 2. Imunoprofilaktiką atlikti skiria šeimos ir šeimos komandos gydytojai, slaugytojai ir akušeriai.
 3. Imunoprofilaktika atliekama įstaigoje, tačiau nuo sezoninio gripo, erkinio encefalito ar kitų užkrečiamųjų ligų, kai skiepijami darbuotojai darbdavio ar savo lėšomis, gali būti atliekama ir kitose vietose (pvz., darbovietėse, ugdymo įstaigose), taip pat negalią turintiems pacientams namuose.
 4. Visais atvejais šeimos gydytojo komanda skiepijimus vykdo vadovaujantis Skiepijimų procedūros aprašu (2 priedas) , vaikams - pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių (3 priedas).
 
Kūdikių, vaikų ir paauglių skiepijimas
 1. Kūdikių, vaikų ir paauglių skiepijimą vykdo šeimos ir šeimos komandos gydytojas ar jo komandos nariai (slaugytojos, akušerės), turintys teisę tai atlikti, laikantis vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus terminų.
 2. Jei vaikas laiku nebuvo paskiepytas, šeimos arba vaikų ligų gydytojas jam sudaro individualų skiepijimų kalendorių atsižvelgdamas į skiepijamo vaiko amžių ir skiepijimo indikacijas, nurodytas imuninio vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.
 3. Jei vaiko tėvai ar globėjai atsisako skiepyti savo vaiką pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, jiems duodamas pasirašyti Atsisakymas skiepyti vaiką (4 priedas) prieš tai smulkiai ir išsamiai paaiškinus apie būtinybę skiepyti vaiką, skiepų naudą ir galimą riziką.
 4. Vaikui atvykus skiepytis, šeimos gydytojo komandos narys nustato, ar nėra kontraindikacijų skiepams vadovaudamasis atsakymais kontroliniame klausimyne. Jei nėra, vaiko tėvams ar teisėtiems globėjams suteikiama informacija apie konkretų skiepą ir gaunamas jų sutikimas dėl vaiko skiepijimo. Užpildoma forma “Sutikimas skiepyti vaiką ir įrašas apie skiepus“ (6 priedas). Formą pasirašo klausimyną užpildęs ir sutikimą skiepyti davę vaiko motina/tėvas ar globėjas ir informaciją suteikęs bei skiepijimą atlikęs sveikatos priežiūros specialistas.
 
Tuberkulino mėginių atlikimas

Kiekvienais metais tuberkulino mėginiai atliekami 7 metų amžiaus, taip pat rizikos grupių vaikams:

 • neskiepytiems nuo tuberkuliozės;
 • bendraujantiems su sergančiais tuberkulioze (šeimoje, kolektyve);
 • dažnai sergantiems viršutinių kvėpavimo takų ligomis;
 • sergantiems lėtinėmis ligomis;
 • gydomiems kortikosteroidais;
 • infekuotiems žmogaus imunodeficito virusu arba esant kitoms imunodeficitinėms būklėms;
 • iš socialinės rizikos šeimų;
 
Suaugusiųjų skiepijimas
 1. Suaugusieji skiepijami valstybės lėšomis finansuojamomis vakcinomis esant epidemiologinei situacijai arba mokamomis vakcinomis keliaujantys į užsienį į kokios nors infekcijos  endeminę teritoriją, kur jie privalo turėti tarptautinį skiepijimo pažymėjimą.
 2. Nuo stabligės pagal skiepų kalendorių skiepijami vaikai ir paaugliai.  Traumas patyrę asmenys valstybės lėšomis vakcinuojami nuo stabligės (aktyvi imunizacija) tokiu atveju, jeigu jie nebuvo skiepyti nuo stabligės ar nuo skiepijimo praėjo daugiau negu 10 metų.
 3. Nemokamai gripo vakcina skiepijami rizikos grupėms priklausantys asmenys:
 4. nėščiosios,
 • asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis nepriklausomai nuo jų amžiaus (taip pat ir vaikai),
 • medicinos įstaigų darbuotojai,
 • asmenys nuo 65 m. amžiaus ir vyresni.
 1. Šiems rizikos grupės asmenims susirgus gripu būna dažnesnės komplikacijos, kai prisideda bakterinė infekcija, paūmėja lėtinė liga. Nėščios moterys, susirgusios gripu, dažniau gydomos ligoninėje, galimas persileidimas ar priešlaikinis gimdymas. Paskiepijus nėščiąją, galima apsaugoti nuo susirgimo gripu ir sunkios ligos formos, o taip pat nuo gripo apsaugomas būsimas naujagimis iki 5–6 pirmųjų gyvenimo mėnesių amžiaus, kol jis pats galės būti skiepijamas nuo sezoninio gripo.
 2. Nuo pasiutligės skiepijami asmenys, nukentėję nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų suleidžiant pirmąją vakcinos dozę iš karto po traumos. Likusios pasiutligės imuninių vaistinių preparatų dozės skiepijamos toje pačioje arba gali būti tęsiamos kitoje įstaigoje. Pacientui atsisakius ar pareiškus norą savavališkai nutraukti poekspozicinę pasiutligės imunoprofilaktiką, jam paaiškinama rizika ir galimos pasekmės. Pacientas pasirašo „Atsisakymas atlikti poekspozicinę pasiutligės imunoprofilaktiką“ (9 Priedas). Apie paciento atsisakymą skiepytis pažymima Skiepų kalendoriuje ir formoje E025, taip pat įrašoma į Kreipimosi dėl pasiutligės kortelėje (forma Nr. 045/a).(10 Priedas)
 3. Pneumokokinės infekcijos polisacharidine konjuguota vakcina skiepijamos suaugusiųjų (vyresnių nei 18 metų) pneumokokinės infekcijos rizikos grupės:
 • sergantys lėtine inkstų liga, kai glomerulų filtracijos greitis (GFG) <30ml/1,73m2  (N18.4–N18.5);
 • sergantys nefroziniu sindromu (N04);
 • asmenys, kuriems atliekama dializė ar peritoninė dializė (Z49.1, Z49.2, N18.5);
 • sergantys navikais (C00–C96, D46–D47);
 • asmenys po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (Z94.8);
 • asmenys po parenchiminių organų transplantacijos (Z94);
 • sergantys reumatinėmis ligomis (M02–M08, M13, M30–M36, M45, M46);
 • sergantys kepenų fibroze ir ciroze (K74)
 • asmenys, kuriems nustatyta hiposplenizmas ar įgimta asplenija (D73.0, Q89.01);
 • asmenys, kuriems nustatytas cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas (G96.0);
 • asmenys su kochleariniais implantais (Z96.2);
 • sergantys ŽIV sukelta liga ar ŽIV infekuoti (B20–B24, Z21);
 • asmenys, kuriems nustatyta jatrogeninė imunosupresija (D89.8);
 • asmenys, kuriems nustatytas imunodeficitas su vyraujančiais antikūnų pakitimais (D80), kombinuoti imunodeficitai (D81), imunodeficitas kartu su kitais pagrindiniais sutrikimais (D82), įprastas kintamasis imunodeficitas (D83) arba kiti imunodeficitai (D84).
 • 1 tipo cukriniu diabetu (E10);
 • kitu patikslintu cukriniu diabetu (E13);
 • 2 tipo cukriniu diabetu (E11), jeigu jiems planuojama chirurginė operacija;
 • 2 tipo cukriniu diabetu (E11), jeigu jie yra vyresni nei 65 metų ir jiems papildomai nustatyta 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis (E11.71), 2 tipo cukrinis diabetas su inkstų komplikacija (E11.2), 2 tipo cukrinis diabetas su kraujotakos komplikacija (E11.5), kardiomiopatija (I42), kardiomiopatija, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (I43), bent viena iš širdies išeminių ligų (I20–I25), širdies nepakankamumas (I50) arba bent viena iš atitinkamų lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų (J40–J43, J45–J47).
 1. Pacientui atvykus skiepytis, šeimos gydytojo komandos narys nustato, ar nėra kontraindikacijų skiepams vadovaudamasis atsakymais kontroliniame klausimyne. Jei nėra, pacientui suteikiama informacija apie konkretų skiepą (tikslas, nauda, galimi pašaliniai reiškiniai) ir gaunamas jų sutikimas dėl skiepijimo. Formą pasirašo klausimyną užpildęs ir sutikimą skiepyti davęs pacientas ir informaciją suteikęs bei skiepijimą atlikęs sveikatos priežiūros specialistas.
 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-955

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS

Eil.

Nr.

Vakcina

Amžius

Iki 24 val.

2–3 paros

1 mėn.

2 mėn.

3 mėn.

4 mėn.

5 mėn.

6 mėn.

12–15 mėn.

15–16 mėn.

18 mėn.

6–7 metai

11 metų

15–16 metų

1.

Tuberkuliozės vakcina

 

BCG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hepatito B vakcina

HepB*

 

HepB

 

 

 

 

HepB

 

 

 

 

 

 

3.

Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina

 

 

 

DTaP

 

DTaP

 

DTaP

 

 

DTaP

DTaP

 

Tdap

4.

B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina

 

 

 

Hib

 

Hib

 

Hib

 

 

Hib

 

 

 

5.

Poliomielito vakcina

 

 

 

IPV

 

IPV

 

IPV

 

 

IPV

IPV

 

 

6.

Pneumokokinės infekcijos vakcina

 

 

 

PCV

 

PCV

 

 

PCV**

 

 

 

 

 

7.

Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMR

**

 

MMR

 

 

8.

Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV1

HPV2

***

 

9.

B tipo meningokokinės infekcijos vakcina

 

 

 

 

MenB

 

MenB

 

MenB**

 

 

 

 

 

10.

Rotavirusinės infekcijos vakcina

 

 

 

RV

 

RV

 

RV****

 

 

 

 

 

 

 1. Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina; DTaP – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės vakcina;
  Hib – B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina; PCV – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina;
  HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; MenB – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina.
 2. HepB* pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.
 3. PCV** ir MenB** gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR** vakcina.
 4. HPV*** skiepijamos tik mergaitės, skiepijimo schemą sudaro dvi HPV dozės (tarp pirmos ir antros HPV dozių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis). Mergaitės nemokamai skiepijamos dviem vakcinos dozėmis. Taikant kitą skiepijimo schemą, kai reikalingos daugiau nei dvi vakcinos dozės, du skiepijimai atliekami nemokamai, kiti skiepijimai atliekami savo lėšomis. Skiepijimai, atlikti savo lėšomis, nekompensuojami.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1009, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09428

 1. RV**** trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.
 2. Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.
 3. Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.
 4. Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepijimų kalendorius pagal indikacijas, nurodytas vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.
 5. Imuniniai vaistiniai preparatai, numatyti Nacionalinėje imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“, gali būti skiriami vaikams po transplantacijų ar vaikams po imunosupresinio gydymo, kai imunizaciją reikia pakartoti pagal individualų gydytojo parinktą ir sudarytą skiepijimo planą.

 


 
Atsisakymas skiepyti vaiką

Vaiko vardas........................... Pavardė................................ Lytis   □ Vyr.    □ Mot. 

Gimimo metai..............................Amžius................   

 • Aš patvirtinu, jog esu informuotas (a), jog skiepijimas pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių apsaugos mano vaiką nuo hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, B tipo haemophilus influenzae infekcijos, poliomielito, pneumokokinės infekcijos, tymų, epideminio parotito, raudonukės, B tipo meningokokinės infekcijos, rotavirusinės infekcijos, žmogaus papilomos viruso infekcijos (mergaites)
 • Aš suprantu, kad nepaskiepijus vaiko pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių mano vaikui išliks rizika susirgti užkrečiamomis ligomis, kurių galima išvengti pasiskiepijus
 • Aš suprantu, kad nepaskiepijus vaiko pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių mano vaikas gali perduoti šias užkrečiamas ir skiepų pagalba išvengiamas ligas kitiems pažeidžiamiems vaikams ir suaugusiems
 • Aš atsisakau savo vaiką  skiepyti nuo:

 

□ Hepatito B      □ Kokliušo, difterijos, stabligės         □ B tipo haemophilus influenzae infekcijos

 

□ Poliomielito          □ Pneumokokinės infekcijos        □ Rotavirusinės infekcijos    

 

□ B tipo meningokokinės infekcijos     □ Tymų, epideminio parotito, raudonukės

 

□ žmogaus papilomos viruso infekcijos (mergaites)

 

Aš atsisakau skiepyti savo vaiką dėl tokių priežasčių: ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 • Aš pilnai supratau man pateiktą informaciją apie vakcinacijos naudą ir galimą riziką, aš  turėjau galimybę užduoti klausimus ir gavau mane tenkinančius atsakymus  ir atsisakau skiepyti savo vaiką aukščiau pažymėtomis vakcinomis.
 • Aš taip pat esu informuotas (a), kad galiu pakeisti savo sprendimą bet kuriuo metu, nes nėra amžiaus apribojimų skiepams. 

 

Vaiko motina/tėvas (globėjas)

Pavardė, vardas.................................................Parašas.................................Data...........................

 

Informaciją suteikęs sveikatos priežiūros specialistas:

Vardas, pavardė................................................parašas..............................Data................................

 

 

  


PACIENTO (JO ATSTOVO) SUTIKIMAS  SKIEPIJIMUI
 
 • INTERVENCINEI PROCEDŪRAI – skiepai (įrašyti skiepo pav.)  :    
 • Procedūros tikslas – profilaktika prieš vaiko infekcines ligas (tuberkuliozę, hepatitą B, kokliušą, difteriją, stabligę, parotitą, ir kt.ligas)

 

Aš, ______________________________________ sutinku skiepyti savo vaiką ___________________________________

                                   (vardas, pavardė)                                                                                                                                                              (vardas, pavardė, gimimo data)

Pagal Lietuvos SAM įsakymais patvirtintą vaikų skiepų kalendorių.

Šios procedūros komplikacijos labia retos, tačiau galimos – nėra garantijos, kad neįvyks viena iš jų, kuri gali būti pavojinga gyvybei. 

Galimos pasekmės, (pavojingiausios) komplikacijos sveikatai: injekcijos vietoje paraudimas, patinimas, skausmingumas, limfmazgių padidėjimas, alerginė reakcija, pasireiškianti bėrimu, karščiavimas, vangumas, neramumas, kūdikių neįprastas veiksmas, CNS reakcijos, traukuliai, encefalitai, meningitas ir kt.; sunki padidinto jautrumo reakcija; injekcijos vietoje abscesas.

Jūs esate informuotas apie Jūsų ligą ir apie rekomenduojamą intervencinę (invazinę diagnostinę ar gydomąją) procedūrą. Jūs privalote įspėti gydytoją  ar slaugytoją apie Jūsų ar Jūsų globojamo asmens organizmo alergines ar kitas reakcijas į bet kokį medikamentą bei nurodyti ligas ar būsenas, galinčias turėti įtakos šiai procedūrai.

 

 

Aš, ________________________________________________, susipažinau ir supratau  aukščiau pateiktą informaciją apie būsimą procedūrą bei galimas pasekmes ir sutinku, kad ji man (ar mano globojamam asmeniui) būtų atlikta.

 

Pacientas/jo atstovas ____________________________________________    Data: ___________________________

                                                                                                          (parašas, vardas ir pavardė)

 

 

Sveikatos priežiūros specialistas atliksiantis procedūrą ____________________________ Data: ____________________

                                                                                                                                                                 

                                                                                              (pareigos, vardas ir pavardė)