Pradžia
lt
en
Pradžia
En

Pacientų skundų pateikimo tvarka

Pacientai skundus gali pateikti žodžiu:

 • paslaugas teikusiam darbuotojui;
 • paslaugas suteikusio UAB InMedica klinikos padalinio vadovui;

Žodiniai skundai ar prašymai priimami tik tuomet, kai juos galima išnagrinėti tuoj pat, nepažeidžiant paciento ir įstaigos interesų.

Skundai raštu pateikiami :

 • UAB InMedica buveinės adresu: Ozo g. 12A, LT-08200 Vilnius
 • elektroniniu paštu adresu: infoinmedica.lt .   

Skundą raštu pateikti gali pacientas arba jo atstovas.

 • Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, aiškiai  išdėstyta skundo esmė .
 • Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.
 • Neįskaitomi, reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
 • Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
 • Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 • Skundai raštu registruojami Pacientų skundų registre Centrinėje buveinėje administratoriaus bendra gautų raštų registravimo tvarka.

Užregistravęs skundą InMedica Centrinės buveinės sekretoriatas (SEK) apie tai tą pačią dieną praneša:

        Skundui atitinkamos Klinikos:

 • Klinikos padalinio Vedėjui (VDJ) ,o nesusisiekus su Vedėju- vyr. slaugytojai (VS), kuri perduoda informaciją Vedėjui nedelsiant ;
 • padalinio Vyr .odontologui (VO) jei skundas susijęs su odontologijos paslaugomis ;

Skundui  atitinkamos veiklos  skyriaus vadovui (elektroniniu laišku, per CC:) :

 • Medicininės veiklos organizavimo skyriaus vadovui ( MVO) -dėl medicininės veiklos;
 • Personalo skyriaus vadovui (HR) - dėl personalo etikos ir bendravimo su pacientais;
 • Odontologinės veiklos skyriaus vadovui (OV) -dėl odontologijos paslaugų  ;
 • Psichikos sveikatos padalinio vadovui (PD)- dėl psichikos sveikatos centro paslaugų;
 • Pardavimo ir marketingo skyriaus vadovui(PM)- dėl mokamų paslaugų teikimo.

Jei pacientas kreipiasi tiesiogiai į aukščiau išvardintus skyrių Vadovus, klinikos Vedėją ar Vyr. slaugytoją-skundas perduodamas analogiškai kaip aukščiau nurodytoje šio 2 punkto tvarkoje, papildomai per  CC: informacija persiunčiama Centrinės buveinės sekretoriatui.

Pilnas dokumentas:

PACIENTŲ SKUNDŲ IR PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA